TRẦN VĂN TỈNH

Vào năm 2005, ông Trần Văn Tỉnh đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc cho ra đời Công ty TNHH Di Trú (nay là IMM Immigration). Bằng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lữ hành quốc tế, tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại và công nghệ thông tin trước đó, ông đã lãnh đạo IMM Immigration phát triển nhanh chóng, trở thành doanh nghiệp thành viên vững mạnh nhất của IMM Group. Vượt qua nhiều thử thách khắt khe về phẩm chất cá nhân, doanh nhân, ông Tỉnh đã nhận được sự tín nhiệm và trở thành đối tác độc quyền cho nhiều công ty luật, thương mại uy tín ở nhiều nước trên thế giới.
Ông Tỉnh là người đưa ra sứ mệnh, giá trị cho IMM Group, đồng thời xây dựng quy chuẩn, quy trình dịch vụ và thiết lập hệ thống làm việc giữa các văn phòng Việt Nam cũng như với phía đối tác. Với ông, sự tín nhiệm của khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Quy tắc và mục tiêu ông đề ra cho công ty là trung thực, thẳng thắn, chia sẻ, giúp đỡ, tin cậy và chuyên nghiệp.
Để thực hiện sứ mệnh đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, ông Tỉnh và gia đình đã thành lập một tổ chức từ thiện nhằm giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học và những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Mục tiêu ông đặt ra là vào năm 2020, IMM Group sẽ có một quỹ từ thiện đủ lớn để giúp đỡ thêm cho nhiều người.

Posted in Chưa được phân loại