CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ

TỈNH BANG NOVA SCOTIA

Là chương trình cấp Work Permit của tỉnh bang, cho phép người đứng đơn và các thành viên trong gia đình sinh sống và kinh doanh tại tỉnh bang NS. Sau khi hoàn thành cam kết với tỉnh bang, người đứng đơn có thể xin thường trú nhân cho cả gia đình

LỢI ÍCH

THỤ LÝ NHANH

Thời gian xử lý hồ sơ và có Work Permit kéo dài khoảng 12 tháng.

icon-business.png

CÓ CƠ HỘI KINH DOANH THẬT SỰ TẠI NOVA SCOTIA

Các doanh nhân có cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh bang NS với sự khuyến khích, hỗ trợ từ chính phủ.

icon-pass.png

CÓ KHẢ NĂNG TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN

Khi đáp ứng các điều kiện về việc kinh doanh và sinh sống tại NS, người đứng đơn có thể nộp hồ sơ xin cấp thẻ thường trú cho cả gia đình.

KHÔNG KÝ QUỸ

Chương trình không yêu cầu người đứng đơn phải ký quỹ như một số chương trình định cư của tỉnh bang khác tại Canada

ĐIỀU KIỆN

condition-01.jpg

Ngoại ngữ

Tối thiểu IELTS General 5.0

condition-02.jpg

Chứng minh tài chính

Tối thiểu 600.000CAD

condition-03.jpg

Kinh nghiệm quản lý

Tối thiểu 3 năm sở hữu Doanh nghiệp và trực tiếp điều hành hoặc tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao

condition-04.jpg

Độ tuổi

21 tuổi trở lên

condition-05.jpg

Học vấn tối thiểu

THPT trở lên

condition-06.jpg

Dự án kinh doanh

Tối thiểu 150.000CAD

QUY TRÌNH

quy-trinh-tinh-bang-nova-scotia.jpg