CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ THEO DIỆN DOANH NHÂN

TỈNH BANG MANITOBA

Là chương trình cấp Work Permit của Tỉnh bang, cho phép người đứng đơn và các thành viên trong gia đình sinh sống và kinh doanh tại Tỉnh bang Manitoba. Sau khi hoàn thành cam kết với Tỉnh bang, người đứng đơn có thể xin thường trú nhân cho cả gia đình.

LỢI ÍCH

THỤ LÝ NHANH

Thời gian xử lý hồ sơ và có Work Permit kéo dài khoảng 12 tháng.

icon-business.png

CƠ HỘI KINH DOANH THỰC SỰ

Các doanh nhân có cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh bang Manitoba với sự khuyến khích, hỗ trợ từ Chính phủ.

icon-pass.png

CƠ HỘI TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ NHÂN

Khi đáp ứng các điều kiện về việc kinh doanh và sinh sống tại Manitoba, người đứng đơn có thể nộp hồ sơ xin cấp thẻ thường trú cho cả gia đình.

KHÔNG KÝ QUỸ

Chương trình không yêu cầu người đứng đơn phải ký quỹ như một số chương trình định cư của tỉnh bang khác tại Canada.

ĐIỀU KIỆN

condition-01.jpg

Ngoại ngữ

CLB 5, tương đương IELTS General 5.0

Nghe: 5.0 Đọc: 4.0 Viết: 5.0 Nói 5.0

condition-03.jpg

Kinh nghiệm quản lý

Sở hữu Doanh nghiệp và trực tiếp điều hành hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao tối thiểu 3 năm trong 5 năm gần nhất

condition-06.jpg

Dự án kinh doanh

Tối thiểu 150.000 CAD

condition-05.jpg

Học vấn tối thiểu

THPT trở lên

condition-02.jpg

Chứng minh tài chính

Tối thiểu 500.000 CAD

QUY TRÌNH

quy-trinh-tinh-bang-nova-scotia.jpg