Cập nhật thông tin định cư tại bang Tây Úc

Úc là quốc gia có diện tích lớn thứ 6 trên thế giới, trong đó Tây Úc (Western Australia – WA) là bang có diện tích lớn nhất của đất nước này. Dù vậy, Tây Úc có mật độ dân số thấp và có nền văn hóa đa dạng với hơn 35% công dân là người nhập cư.

Tổng quan về bang Tây Úc

– Phần lớn người nhập cư đến từ Malaysia, Singapore, Trung Quốc, riêng số người đến từ Việt Nam tại WA đang gia tăng mỗi năm.

– WA có 5 trường đại học: một trường tư và bốn trường công lập.

– WA đang tập trung thu hút nhiều người nhập cư diện doanh nhân đến định cư. Để làm được điều đó, chính quyền bang luôn có nhiều chính sách để phát triển visa 188 và visa 132.

– Chính quyền WA có cung cấp các dịch vụ hỗ trợ miễn phí và hội thảo cho doanh nghiệp mới khởi nghiệp/ doanh nghiệp nhỏ khi bắt đầu vận hành kinh doanh tại Perth.

Các chính sách hấp dẫn mà chính quyền WA dành cho hai loại visa 188 và visa 132:

Visa 188A – Doanh nhân đổi mới

– Không giới hạn loại hình kinh doanh. Nhà đầu tư có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, ngay cả lĩnh vực mà họ chọn đầu tư không liên quan đến kinh nghiệm và ngành nghề của họ trước đó.

– WA có chính sách miễn trừ tuổi đối với cá nhân trên 55 tuổi nếu nhà đầu tư chứng minh các điều kiện cơ bản tăng gấp đôi so với yêu cầu của tỉnh bang (gồm doanh thu, tài sản, số lượng nhân viên…).

– Nếu nhà đầu tư chỉ đạt 55 điểm trong thang điểm di trú, nhưng chứng minh được tài chính mạnh và cam kết đầu tư nhiều hơn yêu cầu của tỉnh bang, người đứng đơn sẽ được cộng thêm 10 điểm xác nhận đặc biệt.

Visa 188B – Đầu tư trái phiếu

– Bên cạnh hạng mục đầu tư được chỉ định thì việc kinh doanh hoặc đầu tư bổ sung không phải là điều bắt buộc.

– Đương đơn trên 55 tuổi vẫn có thể nộp đơn nếu đầu tư 2.250 triệu AUD.

– Tương tự với 188A, WA sẽ cộng thêm 10 điểm đối với nhà đầu tư chứng minh được nguồn tài chính mạnh.

Visa 132A

– Đương đơn được phép đầu tư vào bất động sản với vốn đầu tư tối thiểu 1.5 triệu đô Úc.

– Không áp đặt doanh số cần đạt trong hai năm đầu hoạt động kinh doanh tại Úc.

– Nhà đầu tư cần ở tối thiểu 6 tháng trong hai năm đầu sau khi được cấp visa 132.

– Nhà đầu tư không bị hạn chế ngành nghề và có thể thay đổi dự án kinh doanh sau khi đến định cư, miễn là thông báo trước với chính phủ tỉnh bang.

IMM Immigration