Quy định không chấp nhận y khoa trong nhập cư ở Canada có thể được cải tiến

Ngày 23 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Nhập cư Canada Ahmed Hussen đã đưa ra thông báo rằng chính phủ liên bang có thể điều chỉnh quy định không chấp nhận y khoa đối với người nhập cư đang hiện hành.

Quy định không chấp nhận y khoa là việc từ chối người nhập cư được dự đoán là sẽ có nhu cầu dịch vụ y tế vượt mức cho phép. Theo phần 38-1C của Đạo luật về Nhập cư và Tị nạn, Canada định nghĩa nhu cầu quá mức là “mức chi phí dự kiến ​​sẽ vượt qua dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bình quân đầu người Canada và các dịch vụ xã hội” trong thời gian năm năm liên tiếp ngay sau đánh giá y tế gần nhất. Trong một số trường hợp, khoảng thời gian đó có thể kéo dài đến 10 năm liên tiếp.

Bộ trưởng Hussen có đưa ra ý kiến rằng quy định này không phù hợp với các giá trị của đất nước Canada. Ông cũng tiết lộ là phần lớn các đại diện tỉnh bang đã ủng hộ việc xem xét lại quy định này. Tuy nhiên, cũng có một số người phản đối vì các khoản chi phí mà Canada sẽ phải gánh chịu.

Đến năm 2017, ngưỡng chi phí cho một nhu cầu được coi là quá mức là $6,655 một năm, hoặc $33,275 trong năm năm. Quy định này sẽ có một số ngoại lệ đối với diện Family Sponsorship.

Khoản tiết kiệm từ quy định là một con số nhỏ

Hussen cho biết quy định không chấp nhận y khoa sẽ giúp Canada tiết kiệm hàng năm ước tính khoảng 135 triệu USD. Vào năm 2015, khoản tiền này chiếm 0,1% tổng chi phí y tế tại Canada. Theo ông, số tiền tiết kiệm được này rất nhỏ. Vào năm ngoái, Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) của ông đã đưa ra chính sách để thảo luận với chính quyền tỉnh bang và vùng lãnh thổ về vấn đề này.

Một số thay đổi tiềm ẩn đã được thảo luận, bao gồm việc điều chỉnh ngưỡng chi phí nhu cầu và thay đổi các đối tượng được miễn quy định.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ahmed Hussen nhấn mạnh rằng quy định khám sức khỏe đối với mỗi đương đơn xin cấp thị thực Canada ở hiện tại sẽ vẫn giữ nguyên.

cicnews.com | Hạ My (dịch)