Cách đánh giá Trung tâm vùng khi đầu tư EB-5

Hiện tại đã có hơn 900 Trung tâm vùng được USCIS chính thức phê duyệt. Một trong những vấn đề khó khăn mà các nhà đầu tư gặp phải là việc phân vân khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn.

Để chọn được một Trung tâm vùng phù hợp và mang lại hiệu quả cho việc đầu tư, cách tốt nhất là đánh giá Trung tâm vùng đó dựa trên các tiêu chí hợp lý.

Tiêu chí 1: Lịch sử của Trung tâm vùng

Những dự án đã từng thực hiện trong quá khứ có thể phần nào chứng minh được năng lực và kinh nghiệm của một Trung tâm vùng. Điều này có thể là một yếu tố tác động đến quá trình lựa chọn và thẩm định đối với từng dự án. 

Các nhà đầu tư có thể dùng các câu hỏi sau để đánh giá một trung tâm vùng.

∙ Trung tâm vùng đã có hồ sơ được chấp thuận đơn I-526 và I-829 chưa?

∙ Nhà đầu tư có được hoàn vốn sau khi dự án hoàn thành hay không?

∙ Trung tâm vùng có kinh nghiệm quản lý dự án trong lĩnh vực nào?

∙ Trung tâm vùng đã có kinh nghiệm quản lý dự án tương tự không?

∙ Danh tiếng và kinh nghiệm của các nhà phát triển và đối tác dự án?

∙ Trung tâm vùng có thường xuyên cập nhật tình trạng của dự án cho các nhà đầu tư hay không?

∙ Nhà đầu tư có từng tiếp xúc qua những người đã từng là làm việc với nhà phát triển dự án hay chưa?

Tiêu chí 2: Phương pháp Trung tâm vùng tạo ra việc làm

∙ Trung tâm vùng sử dụng mô hình kinh tế nào để tính toán số lượng việc làm trên mỗi nhà đầu tư?

∙ Trung tâm vùng có phương án dự phòng để đảm bảo các nhà đầu tư đều đáp ứng yêu cầu của Sở Di trú hay không?

Tiêu chí 3: Mức độ khả thi của kế hoạch kinh doanh

Các nhà đầu tư EB-5 thường chọn các dự án EB-5 nằm trong lĩnh vực mà bản thân quen thuộc. Do đó, nếu kế hoạch kinh doanh của dự án trong mắt nhà đầu tư không khả thi, thì cơ quan USCIS cũng có đánh giá tương tự. Vì vậy, nhà đầu tư cần đánh giá được mức độ rủi ro và tính khả thi của dự án mà Trung tâm vùng quản lý.

Ngoài việc tự đánh giá và thẩm định Trung tâm vùng, nhà đầu tư có thể tìm đến sự tư vấn của các luật sư hoặc các đơn vị đại lý bất động sản uy tín. Những cá nhân và tổ chức này có thể giúp các nhà đầu tư tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn một Trung tâm vùng phù hợp, tăng mức độ thành công khi đầu tư vào chương trình EB-5.

IMM Immigration (dịch) | Nguồn: eb5daily.com