300.000 người nhập cư là con số bình thường đối với Canada

Bộ trưởng Bộ Nhập cư Ahmed Hussen tuyên bố rằng Canada sẽ chào đón số người nhập cư mới vào năm 2018 ít nhất bằng với số lượng dự kiến ​​trong năm 2017. Ông cho rằng “300.000 người nhập cư một năm là mức bình thường đối với Canada”.

Hussen còn đưa ra ý kiến rằng “Là một chính phủ, chúng tôi đẩy số người nhập cư từ 260.000 đến 300.000 vì mong muốn đáp ứng nhu cầu  đoàn tụ người thân của các gia đình người Canada” “Các nhà tuyển dụng cũng yêu cầu chính phủ cho phép họ tuyển dụng nhiều người nhập cư hơn để đáp ứng nhu cầu phát triển của mình”.

Bộ trưởng nói thêm rằng “đại đa số” những người nhập cư định cư tại Canada là thông qua diện nhập cư kinh tế để đáp ứng nhu cầu ở mặt này.

Ngoài ra, Canada cũng sẽ giúp đỡ các gia đình đoàn tụ thông qua chương trình Family Class. Đồng thời, chính phủ Canada vẫn tiếp tục truyền thống tái định cư cho những người tị nạn.

cicnews.com | Hạ My (dịch)