Thuế mỹ dành cho nhà đầu tư

 1. Đối tượng cần khai thuế?
 2. Nhà đầu tư nên khai báo gì trong tờ khai thuế?
 3. Mức thuế là bao nhiêu?
 4. Lưu ý về thuế đối với quà tặng từ nước ngoài?
 5. Các khoản tín dụng thuế có thể áp dụng?
 6. Lưu ý về thuế bất động sản?

Lợi ích khi nắm được những quy định về Thuế Mỹ

Nắm được các quy định về thuế, khai báo thuế đúng quy định, tránh những sai phạm có thể ảnh hưởng đến quá trình định cư tại Mỹ

Thực hiện kinh doanh & mua bán tại Mỹ đúng quy định

Cập nhật những quyền lợi cho gia đình khi nộp thuế đúng quy định

01. Đối tượng cần khai thuế?

Nhà đầu tư sống ở Mỹ trong một khoảng thời gian nhất định, và có một mức thu nhập cụ thể.

Ngoại kiều thường trú Hoa Kỳ:

 • Công dân Mỹ
 • Có thẻ xanh Mỹ
 • Sinh sống / hiện diện ở Mỹ từ 183 ngày trở lên trong 3 năm gần nhất

02. Nhà đầu tư nên khai báo gì trong tờ khai thuế?

Nhà đầu tư phải khai báo toàn bộ thu nhập của mình ở Mỹ với Sở Vụ thuế Mỹ – IRC*) (lương, thưởng, lãi, cổ tức, thu nhập từ kinh doanh…) và ngoài nước, tùy vào tình trạng thuế của nhà
đầu tư tại Mỹ.

03. Mức thuế là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào tình trạng thuế của nhà đầu tư, mức thuế cho thu nhập bình thường là 10% – 37%; và mức thuế cho cổ tức và thặng dư vốn là 0% – 20%.

04. Lưu ý về thuế đối với quà tặng từ nước ngoài?

Người tặng quà thường sẽ chịu trách nhiệm cho việc thanh toán thuế quà tặng, do vậy món quà mà người ở Mỹ nhận được từ người nước ngoài thường sẽ không được tính vào thu nhập và không
phải chịu thuế. Tuy nhiên, người ở Mỹ được nhận số tiền này vẫn phải báo cáo về món quà nhận được nếu số tiền quà tặng nhận được gộp lại vượt quá 100.000 USD một năm.

05. Các khoản tín dụng thuế có thể áp dụng?

 • Tín dụng thuế nước ngoài
 • Tín dụng giáo dục
 • Tín dụng thuế trẻ em

06. Lưu ý về thuế bất động sản?

Thuế bất động sản được áp dụng hàng năm vào giá trị được đánh giá của ngôi nhà. Thuế suất bất động sản khác nhau theo từng tiểu bang và quận, tỷ lệ trung bình là 1,19%, riêng bang California
là 1,25%.

Cập nhật thêm các câu hỏi khác về thuế Mỹ, cũng như tham khảo các trường hợp phổ biến của các nhà đầu tư Việt Nam đưa ra về thuế Mỹ, đặc biệt về việc kinh doanh và bất động sản bằng cách để lại thông tin tại đây: