Các diện đầu tư định cư theo tỉnh bang Canada

Canada chia chương trình nhập cư theo từng tỉnh bang, mỗi tỉnh bang lại có những quy định và điều kiện khác nhau cho ứng viên. Hiện IMM Group đang tư vấn làm hồ sơ nhập cư diện doanh nhân, đầu tư tại hầu hết các tỉnh bang lớn của Canada. Khách hàng có thể click vào tên của từng tỉnh bang để tìm hiểu thông tin về chương trình nhập cư của tỉnh bang đó.

Tham khảo thêm tại đây